شنبه, ۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۵۷ ب.ظ

نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1400 چگونه محاسبه می‌شود؟

در جدول زیر نرخ بیمه اعلام شده سال 1400 به تفکیک وسایل نقلیه مختلف، مشخص شده است.

تخفیف عدم خسارت

مهم‌ترین عامل تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم خسارت است. عدم خسارت در بیمه‌نامه‌ها به صورت مخفف با عبارت « ت ع خ» مشخص شده است. منظور از تخفیف عدم خسارت این است که راننده به ازای سال‌هایی که از بیمه‌نامه خود استفاده نکند، در هنگام تمدید از تخفیف برخوردار خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از رانندگان تریجیح می‌دهند در تصادفات کوچک و کم‌هزینه، خسارت را به صورت شخصی پرداخت کنند. تخفیف عدم خسارت به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. به عبارت بهتر هرچه سال‌های بیشتری از بیمه شخص ثالث استفاده نکنید، تخفیف بیشتری خواهید داشت. برای مثال در صورتی که 2 سال از بیمه‌نامه شخص ثالث خود استفاده نکرده باشید، از 5 درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوید. در جدول زیر نرخ تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث مشخص شده است.

سال اول (سال دوم بیمه‌نامه)                    5%

سال دوم (سال سوم بیمه‌نامه)                   10%

سال سوم (سال چهارم بیمه‌نامه)                15%

سال چهارم (سال پنجم بیمه‌نامه)              20%

سال پنجم (سال ششم بیمه‌نامه)               25%

سال ششم (سال هفتم بیمه‌نامه)                30%

سال هفتم (سال هشتم بیمه‌نامه)               35%

سال هشتم (سال نهم بیمه‌نامه)                 40%

سال نهم (سال دهم بیمه‌نامه)                   45%

سال دهم (سال یازدهم بیمه‌نامه)               50%

سال یازدهم (سال دوازدهم بیمه‌نامه)         55%

سال دوازدهم (سال سیزدهم بیمه‌نامه)       60%

سال سیزدهم (سال چهاردهم بیمه‌نامه)     65%

سال چهاردهم (سال پانزدهم بیمه‌نامه)      70%


برخي از مشتريان ما